/ 5 نظر / 41 بازدید
هزاران گنح

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود صد حیف ازین بساط که برچیده می شود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود عید شما مبارک[گل][قلب][قلب][قلب][گل]

علی

سلام عیدتون مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شوریده

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود صد حیف ازین بساط که برچیده می شود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود عید شما مبارک ساقی عزیز[گل]

فاطمه

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته است با گل این بوستان تازه انسی داشتم / گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است عید شما مبارک

♫ Iraj ♫

سلام دوست عزیز ... خوبین ؟ بر شما هم مبارک ..........[گل]