/ 2 نظر / 146 بازدید
انسان

[هورا][هورا]سلااااااااااااام...میلادمولای متقیان علی(ع) برشما مبارررررررررررک

خسرو پیری

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود ،دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم (خسرو پیری )[گل][گل][گل][گل]