روز روانشناس و مشاور مبارک

این روز، روز اندیشه در رفتار آدمی است، روز چرایی رفتار است. روز نگاهی عمیق به بازیهای کودکانه، روز تلاش برای به آرامش رساندن دو قلب شکسته است.

روز اتاقی ساکت و ساده با کاناپه ای است که هزاران نفر رنجهای سخت زندگیشان را بر آن، اشک ریخته اند. اتاقی که امن و خلوتگاه است.

کسی که فارغ از خود، به آرامش انسان، میاندیشد.

از کجا بنویسم... دنیای یک روانشناس دنیای عمیق است که فقط باید روانشناس باشی تا آن را بفهمی... 

9 اردیبهشت 

روز جهانی روانشناسی و مشاوره 

بر فرهیختگان و صاحبنظران مبارک باد... / 0 نظر / 88 بازدید