/ 8 نظر / 33 بازدید
علی

زندگی زیباست اگرچه سخت است میدانم نمی شود معنا کرد ... زندگی زیباست اگرچه سخت است جاده ای است هموار ... اگرچه پرپیچ و خم است دفتری است کوچک اگرچه پر معناست آسمانی است آبی اگرچه گاهی بارانی خاطراتش زیباست اگرچه پر معماست و در آخر ... دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد

شوریده

سلام مهربان میلاد نور بر شما مبارک[گل][گل]

ذکریا

هیچ گاه کلید خوشبختی خود را در جیب دیگران قرار ندهید ایام به کام [گل]

گلشن

ساقی روز شعر و ادب مبارک[گل][گل]

ذکریا

در آينه بنگر كه صفا را نگري در باغ ببين كه غنچه ها را نگري در خلقت خود به چشم انديشه نگر تا مرتبه ي صنع خدا را نگري "مهدی سهیلی" ایام به کام[گل]

هزاران گنج

زندگی زیباست اگرچه سخت است میدانم نمی شود معنا کرد ... زندگی زیباست اگرچه سخت است جاده ای است هموار ... اگرچه پرپیچ و خم است دفتری است کوچک اگرچه پر معناست آسمانی است آبی اگرچه گاهی بارانی خاطراتش زیباست اگرچه پر معماست و در آخر ... دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد [گل][گل][گل]

شوریده

دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد خوابمان برد بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردهایش شده ایم!